Segon dia de treball

  • Comencem a desfer el seient per netejar-lo.
  • Es netejen i el galguen els platinos.
  • Aconseguim engegar la moto sense carburador
  • Desmuntem el despiece del carburador i el comencem a netejar.
  • Comencem a netejar els baixos de la moto.
  • Desmuntem el llum davanter de la moto.